Starodawny obrzęd religijny – namaszczenie chorych

Do siedmiu sakramentów wyszczególnianych w wierze katolickiej zaliczyć należy namaszczenie chorych. Co wiadomo na temat tego starodawnego obrzędu typowego dla wyznania chrześcijańskiego? W imię Jezusa Uzdrowienie w imię Syna Bożego – tak określa się sakrament namaszczenia będący specyficznym obrzędem wykonywanym przed śmiercią, w zlej kondycji zdrowotnej, w niedoli i niedostatku. Jego symbolicznym elementem okazuje http://www.prefabetkurzetnik.pl/beton-towarowy.html …

Rola chrztu w życiu religijnym

Nie można mówić o chrześcijańskiej wierze, jeżeli nie przyjmiemy sakramentu chrztu. Bardzo ważne jest to, aby owa łaska na nas spłynęła, wręcz znak Boży, który determinuje nawrócenie się po grzechu pierworodnym. To kompletne oczyszczenie człowieka, wstępującego oficjalnie w zgromadzenie Kościoła katolickiego. Pierwszy dowód wiary Przynależność do chrześcijan zaczyna się wraz z momentem zaniesienia http://www.prefabetkurzetnik.pl/beton-towarowy.html dziecka …

Modlitwa przez śpiew

Człowiek wyznający wiarę katolicką może, a nawet powinien, modlić się bardzo różnorodnie. Im więcej rozmaitości wprowadzi on do swojego wyznania wiary na co dzień, tym bardziej rozwinięte będzie jego życie duchowe. Musimy zatem zwrócić szczególną uwagę chociażby na aspekt modlitwy śpiewanej, jaka nie ma sobie równych od stuleci. Dlaczego? O tym więcej w http://www.prefabetkurzetnik.pl/beton-towarowy.html pozostałych …

Rola pieśni religijnej w Polsce

Każdy rodzaj muzyki wiąże się z jakimś przesłaniem kulturowym, jakie utrwalane jest z pokolenia na pokolenie, stanowiąc cechę typową dla określonego gatunku. Podobnie rzecz się ma także z pieśniami religijnymi. Specyfika utworów sakralnych Jeżeli mowa o repertuarze typowo religijnym, to bardzo duży związek dostrzegalny jest tu z elementami ludowymi. W zasadzie często utwory religijne w …

Żywa tradycja

To, jak kiedyś wyglądały pieśni religijne, a jakie teraz są współczesne utwory sakralne to dwie odmienne sprawy. Podobnie duże zróżnicowanie można wyszczególnić w kontekście przykładowo funkcji i roli pełnionych przez tego rodzaju muzykę. W związku z bogatą tradycją wskazywanej tu dziedziny kultury, bo niewątpliwie można to określić, jako istotny element sztuki, zrodziło się na przestrzeni …

Jak powstawała współczesna pieśń religijna

Od mniej więcej dziewiętnastego stulecia rozwijały się utwory o charakterze typowo religijnym. Były to popularne pieśni sakralne, jakie wraz z biegiem czasu uzupełniały modlitewniki, śpiewniki oraz książeczki stosowane podczas mszy świętych, jako narzędzia wspomagające przeprowadzanie nabożeństw. Przełom dwóch stuleci Między dziewiętnastym a dwudziestym wiekem pieśni religijne były drukowane jako teksty modlitewne w wersjach śpiewanych. W …

Polskie pieśni religijne dziewiętnastego stulecia

W naszym kraju pieśni religijne są bardzo popularne. Nawet ci, którzy do kościoła systematycznie nie uczęszczają, doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak prezentuje się stylowo muzyka religijna. Wiele utworów uznaje się po prostu za dorobek cywilizacyjny ludzkości i kluczowy element kultury, a przykładem tego jest chociażby powstała prawdopodobnie w połowie dziewiętnastego stulecia Bogurodzica. Początki …

Muzyka liturgiczna – informator

Obecnie istnieje bardzo szeroki wachlarz rozmaitych rodzajów pieśni kościelnych. Muzyka religijna to niezwykle rozległy zakres utworów, które są zróżnicowane zarówno melodyjnością, jak także motywem przewodnim ich treści i samymi tekstami. O tym, co w szczególności podczas charakterystyki tego elementu kultury muzycznej zasługuje na wyróżnienie dowiesz się z poniższych fragmentów. Zachęcamy do kontaktu. Więcej niż można …