Starodawny obrzęd religijny – namaszczenie chorych

Do siedmiu sakramentów wyszczególnianych w wierze katolickiej zaliczyć należy namaszczenie chorych. Co wiadomo na temat tego starodawnego obrzędu typowego dla wyznania chrześcijańskiego? W imię Jezusa Uzdrowienie w imię Syna Bożego – tak określa się sakrament namaszczenia będący specyficznym obrzędem wykonywanym przed śmiercią, w zlej kondycji zdrowotnej, w niedoli i niedostatku. Jego symbolicznym elementem okazuje się …

Żywa tradycja

To, jak kiedyś wyglądały pieśni religijne, a jakie teraz są współczesne utwory sakralne to dwie odmienne sprawy. Podobnie duże zróżnicowanie można wyszczególnić w kontekście przykładowo funkcji i roli pełnionych przez tego rodzaju muzykę. W związku z bogatą tradycją wskazywanej tu dziedziny kultury, bo niewątpliwie można to określić, jako istotny element sztuki, zrodziło się na przestrzeni …