Rola pieśni religijnej w Polsce

Każdy rodzaj muzyki wiąże się z jakimś przesłaniem kulturowym, jakie utrwalane jest z pokolenia na pokolenie, stanowiąc cechę typową dla określonego gatunku. Podobnie rzecz się ma także z pieśniami religijnymi.
Specyfika utworów sakralnych
Jeżeli mowa o repertuarze typowo religijnym, to bardzo duży związek dostrzegalny jest tu z elementami ludowymi. W zasadzie często utwory religijne w swym charakterze były ugoda z ubezpieczycielem oc jednocześnie dorobkiem ludowej kultury. W związku z tym, wiele pieśni tu omawianych zrodziło się na wsi, a nawet przetrwało właśnie dzięki tamtejszej społeczności, która cechowała się dużą pobożnością i która przywiązywała dużą wagę do włączania śpiewu w nabożeństwa, jako istotny fragment obrzędów liturgicznych. Dzięki temu śmiało można mówić o tym, iż repertuar sakralny uwzględniający pieśni odtwarzane na prawo jazdy gdynia wsi odznacza się funkcją z jednej strony religijną, z drugiej z kolei kulturową. Przeważnie tego typu muzyka nie jest komercyjna, ale wypływa z wyższych duchowych pobudek odczuwanych wewnętrznie przez człowieka.
Podział pieśni religijnych
Wspomniany we wcześniejszym artykule duchowny Bartkowski, który jest autorem terminu żywa tradycja, wprowadził także standardową, po dziś dzień aktualną klasyfikację pieśni religijnych. Biorąc ten podział pod uwagę warto wyszczególnić dwie nadrzędne kategorie, a mianowicie sakralne utwory przeznaczone do śpiewania w kościele oraz utwory poza kościelne. Jeżeli chodzi o pierwszą z wyżej wymienionych grup, to mowa tu o pieśniach stanowiących kluczowe elementy nabożeństw, z kolei pieśni pozakościelne to nie obrzędowa muzyka, na przykład kolędy, czy pastorałki, jakie można usłyszeć wszędzie, nie tylko na mszy świętej.