Muzyka liturgiczna

Człowiek wierzący w Boga, może się do Niego modlić na szereg rozmaitych sposobów. Jedną z form bardzo skutecznego kierowania słów, próśb, podziękowań, swoich rozważań do Stwórcy okazuje się śpiew. Nieprzypadkowo zrodził się więc osobny gatunek muzyczny, jakim są pieśni religijne. I to właśnie ten rodzaj brzmień będzie stanowił przedmiot naszej charakterystyki w niniejszym tekście.
Rozliczne rozgraniczenia
Pojęcie po platformy na kołach prostu pieśń religijna to na chwilę obecną, biorąc tak silny rozwój katolicyzmu i jego rozległe wymiary, temat rzeka. W zakresie muzyki kościelnej wydziela się naprawdę różnorodne formy, typy, odmiany. Jedną z kategorii wartych uwagi są wzniosłe pieśni adwentowe, a także pieśni bożonarodzeniowe, które popularnie określa się mianem kolęd. Są one śpiewane na całym świecie, i stanowią nie tylko elementy wyznawania wiary poprzez modlenie się śpiewem, ale także to na dziś dzień ważna tradycja, wręcz zwyczaj obrzędowy wiążący się z okresem świątecznym i chętnie praktykowany z pokolenia na pokolenia, nawet przez osoby uznające się za ateistów. Można także wspomnieć o pieśniach religijnych, które mają charakter pasyjny, a także pieśniach typowo pokutnych. Dodatkowo weźmy też pod uwagę pieśni skierowane do Trójcy Świętej i te, które są wyszczególnione zwłaszcza do Ducha Świętego. Dużym zainteresowaniem cieszą się od lat utrwalane, rozbudowywane i tworzone w nowych odsłonach hymny, a w tym hymny Maryjne. Istotne są również kojarzone z Kościołem psalmy, jak i przyśpiewki wykonywane za zmarłych. Dodatkową funkcję pełnią ciągle słyszalne w trakcie nabożeństw pieśni liturgiczne.