Jak powstawała współczesna pieśń religijna

Od mniej więcej dziewiętnastego stulecia rozwijały się utwory o charakterze typowo religijnym. Były to popularne pieśni sakralne, jakie wraz z biegiem czasu uzupełniały modlitewniki, śpiewniki oraz książeczki stosowane podczas mszy świętych, jako narzędzia wspomagające przeprowadzanie nabożeństw.
Przełom dwóch stuleci
Między dziewiętnastym a dwudziestym wiekem pieśni religijne były drukowane jako teksty modlitewne w wersjach śpiewanych. W ten sposób wielbiono Pana i Świętych. Zaczęły wyodrębniać się zarówno utwory Maryjne, jak wyposażenie sklepów spożywczych i dziękczynne kierowane do Ducha Świętego, Boga Ojca, czy też szereg patetycznych, wzniosłych przyśpiewek pogrzebowych. Nie bez znaczenia okazały się też wysokie jakością muzyczną psalmy oraz kolędy, tak doskonale nam wszystkim znane po dziś dzień. Jeżeli zatem chodzi zarówno o melodyjność, jak i motyw przewodni tego typu pieśni religijnych, to warto tu wspomnieć zwłaszcza o bardzo silnym zróżnicowaniu. Problematyka w nich poruszana była wyjątkowo rozległa. Przeważnie chodziło odszkodowanie po wypadku samochodowym z oc sprawcy o zaprezentowanie w prosty sposób kultu regionalnego. I na tej podstawie wyszczególniły się lokalne śpiewy religijne, w tym na przykład pieśń do Matki Boskiej Kalwaryjskiej, czy też pieśń Matki Boskiej Częstochowskiej.
Istotna funkcja do spełnienia
Wszystkie utwory religijne odznaczały się pełnieniem istotnej funkcji, jaką było wyznawanie wiary i pokazywanie, że wyznawanych kultów jednostka się nie wstydzi i nie wyrzeka. Poza tym, wraz z biegiem czasu dochodziło do urozmaicenia utworów sakralnych, pojawiania się zupełnie nowych, dlatego też przełożyło się to na utworzenie kompletnie odrębnego gatunku muzycznego, jakim stały się pieśni religijne. Musimy wiedzieć, że wówczas poza funkcją oddawania kultu, ten typ utworów odnosił się także do przekazywania cennej wiedzy –w końcu utwory te były efektem dorobku cywilizacyjnego, zatem stały się tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie.

Zobacz stronę autora: Akademia Prawa Jazdy Gdynia