Rola chrztu w życiu religijnym

Nie można mówić o chrześcijańskiej wierze, jeżeli nie przyjmiemy sakramentu chrztu. Bardzo ważne jest to, aby owa łaska na nas spłynęła, wręcz znak Boży, który determinuje nawrócenie się po grzechu pierworodnym. To kompletne oczyszczenie człowieka, wstępującego oficjalnie w zgromadzenie Kościoła katolickiego.
Pierwszy dowód wiary
Przynależność do chrześcijan zaczyna się wraz z momentem zaniesienia dziecka strop filigran do chrztu w kościele. Jest to symboliczne obmycie wodą z grzechu, a przy tym obecne jest wypowiadane przez duchownego Słowo Boże. To początek potężnej wiary, którą chrzczona jednostka ma przed sobą i z czasem, przyjmując kolejne sakramenty może ją poszerzać i pogłębiać. To przyjęcie wiary Chrystusowej oraz wtajemniczenie chrześcijańskie.
Zgodnie z Deklaracją Światowej Rady Kościołów
W roku 1982 sformułowana została deklaracja Światowej Rady Kościołów, która jednoznacznie odniosła się także między innymi do sakramentu omawianego tu chrztu świętego. Wydzielono nadrzędne elementy tegoż sakramentu, do których zaliczono przeczytanie przez duchownych dokonujących obmycia wodą nauk zawartych w Piśmie Świętym. Następny krok to przyzwanie Ducha Świętego, a następnie wyrzeczenie się zła. Kolejny element chrztu jaki jest nieodzowną częścią to wyznanie wiary w Trójcę Świętą oraz użycie wody jako symbolu oczyszczenia. Dziecię, które przyjmuje chrzest – a czasem i osoba dorosła, która nie została ochrzczona przez rodziców w okresie niemowlęctwa – przyjmując charakteryzowany sakrament staje się córką bądź synem Bożym.

Zobacz stronę autora: Kancelaria adwokacka Świdnica