Rola chrztu w życiu religijnym

Nie można mówić o chrześcijańskiej wierze, jeżeli nie przyjmiemy sakramentu chrztu. Bardzo ważne jest to, aby owa łaska na nas spłynęła, wręcz znak Boży, który determinuje nawrócenie się po grzechu pierworodnym. To kompletne oczyszczenie człowieka, wstępującego oficjalnie w zgromadzenie Kościoła katolickiego. Pierwszy dowód wiary Przynależność do chrześcijan zaczyna się wraz z momentem zaniesienia zaniżone odszkodowanie …