Sakrament bierzmowania – znaczenie w katolicyzmie

W wierze katolickiej obecnych jest siedem sakramentów. Są to swego rodzaju znaki łaski, jakie są uznawane od zarania dziejów, kiedy to dopiero zaczynały się kształtować elementy wiary chrześcijańskiej. Wśród popularnych sakramentów, warto wyszczególnić między innymi bierzmowanie.
Istota
Bierzmowanie jest wymogiem wobec wszystkich wierzących według kościoła katolickiego, ale nie tylko. Równie ważny jest to sakrament w kościele starokatolickim falownik oraz prawosławnym. Chodzi w nim o to, żeby jednostka przyjmująca bierzmowanie, otrzymała łaskę Ducha Świętego, a tym samym wzmocniła swoją wiarę. To jakby kolejny etap przybliżający młodego człowieka do wyższego stopnia rozwoju jego duchowości. Przyjmujący ten sakrament powinien przede wszystkim mieć świadomość, iż wraz z momentem uzyskania bierzmowania, zobowiązuje się on do obrony wyznawanej przez siebie Prywatna przychodnia w Zielonej Górze wiary. To połączenie z Jezusem Chrystusem a świadek, którego na bierzmowanie sobie wybieramy stanowi świadka naszego przyrzeczenia publicznie składanego Panu. Wreszcie warto stwierdzić, iż bierzmowanie stanowi swoistą misję ewangelizacyjną, jaka leży po stronie Kościoła katolickiego, czyli każdej jednostki wpisującej się w tę społeczność.
Nie tylko w katolicyzmie
Bierzmowanie jest sakramentem, który występuje nie tylko w naszej katolickiej wierze. Popularny jest to zwyczaj także w kościoła protestanckich. Udziela się go też w cerkwiach prawosławnych. Inaczej jest natomiast określany moment przyjmowania tego znaku wiary w poszczególnych religiach. Na przykład w prawosławnym wyznaniu bierzmowanie jest udzielane zaraz po chrzcie, a więc nie na etapie dorastania jak to ma miejsce w życiu młodego katolika, ale w okresie niemowlęctwa.