Polskie pieśni religijne jako narzędzie do zbliżenia się do Boga

Wprowadzenie Krótka historia polskich pieśni religijnych Polskie pieśni religijne mają długą i bogatą historię, sięgającą średniowiecza. Początkowo były śpiewane głównie w języku łacińskim, ale wraz z rozwojem narodowego ducha i potrzebą większego zaangażowania wiernych, powstały także pieśni w języku polskim. Wiele z nich powstało w czasach trudnych dla Polski, kiedy to religia i wiara odgrywały …